Open Art i Örebro, ett antal konstnärer som ställer ut sin konst i det fria under sommaren.

Open Art in the city of Örebro. A number of artists transformed the city to a gigantic temporary exhibition.

Den 20 juli tog Louise och jag med oss våra kameror och åkte till Örebro. Vandrade runt och tittade på en del av konstverken.

July 20 Louise and I took our cameras with us, went to Örebro. Strolled around and looked at some of the arts.

 

"Bogey"

 
"Gräv där du står/Dig where you stand" "DC3" "DC3"
Konstkarta/Exhibition map Louise och/and "Paint your city" "Big yellow rabbit"
Ena till/another "Paint your city" "Spegel" (tror jag det var/I think it is) Konst, nej gott/Art?
« Tillbaka / « Back   Hem / Home