Denna övning handlar om att frilägga en bild. Nyckeln har funnits i ett foto men med annat i bakgrunden.

 

Stäng detta fönster

 

 

Exempel på att lägga ett färgat lager bakom den frilagda bilden.