Att tänka på
När du gör ditt val av teckensnitt är det viktigt att du tänker på att använda de som är vanligast. Om du har ett teckensnitt installerat på din dator som du gör hemsidan på är det inte säkert att den som kommer att titta på din hemsida har samma teckensnitt installerat.
Vanliga teckensnitt som följer med Windows är Arial, Verdana, Impakt och Times New Roman. Det är inte bra att ha för många olika teckensnitt på sin hemsida eller webbplats.
Sträva efter enlighet.

Mitt val av teckensnitt
Denna sida har "brödtext" Verdana (10pt) och till rubrik har använts Georgia (12pt, fet stil). Georgia är antikvornas  motsvarighet till Verdana.

Typografiska familjer
Man brukar dela in teckensnitt i några olika familjer. Hur denna indelning ska göras råder det lite delade meningar om. Vi kan ändå dela in teckensnitten i två viktiga huvudfamiljer, nämligen Antikvor och linjära teckensnitt (grotesker).

Läs mer om antikvor och linjärer

Hem